СОРТОВИ СЕМЕНА - СОФИЯ АД

Тел.: (02) 983 1393, E-mail: sortovi_semena@yahoo.com

Продукти

Berliner Tiergarten 10 кг Цена: 76.00 лв/бр
Арт. №: 1001710
тревна смеска за декоративни и паркови площи /за 300м2/
Повече
Sport + Spiel 10 кг           Цена: 76.00 лв/бр
Арт. №: 1000810
тревна смеска за спортни терени, за тревна площ с максимална издръжливост и възможност за възстановяване след изхабяване /за 300 м2/
Повече
Sports lawn 1кг      Цена: 9.50 лв/бр
Арт. №: 1001911
тревна смеска за спортни терени, за тревна площ с максимална издръжливост и възможност за възстановяване след изхабяване /за 35м2/
Повече
Slow grow 10 кг Цена: 84.00 лв/бр
Арт. №: 1003310
Бавнорастяща тревна смес, която не изисква често косене /за 350м2/
Повече
Slow grow 1 кг Цена: 9.50 лв/бр
Арт. №: 1003301
Бавнорастяща тревна смес, която не изисква често косене /за 35м2/
Повече
General purpose 1 кг Цена: 9.50 лв/бр
Арт. №: 1002711
Универсална тревна смес за домашни морави с намалена необходимост от косене /за 35м2/
Повече
General purpose 10 кг Цена: 84.00 лв/бр
Арт. №: 1002710
Универсална тревна смес за домашни морави с намалена необходимост от косене /за 350м2/
Повече
Shady place 1 кг Цена: 9.50 лв/бр
Арт. №: 1003201
тревна смеска за паркове и сенчести терени /за 35м2/
Повече
Schattenrasen 10 кг Цена: 84.00 лв/бр
Арт. №: 1002910
тревна смеска за паркове и сенчести терени /за 300м2/
Повече
Спорт 1 кг /пакет/ Цена: 7.50 лв/бр
Арт. №: 1001701
тревна смеска за трайна и устойчива площ /за 30м2/
Повече
Сянка 1 кг /пакет/ Цена: 7.50 лв/бр
Арт. №: 1001801
специална тревна смеска за сенчести места /за 30м2/
Повече
Тревни смески за пасища, рекултивация и за декоративни цели
Арт. №:
предлагаме широка гама смеси със състав ,съобразен с целта на затревяването
Повече