СОРТОВИ СЕМЕНА - СОФИЯ АД

Тел.: (02) 983 1393, E-mail: sortovi_semena@yahoo.com

Продукти

Царевица Кнежа 509
Арт. №: 0502501

Среднокъсен  хибрид.

Вегетационен период 125-130 дни.

Растения - здрави и устойчиви на полягане, високи 260-270 см.

Кочани - слабо конусовидни с дължина 22-24 см, с 14-16 реда зърно.

Вретеното е розово.

Зърно - конски зъб, жълто оцветено и заема 80 - 82% от теглото на кочана.

Хибридът е с висока продуктивност при поливни и неполивни условия.

Добивите са от 1100 до 1400 кг/дка.

Оптимална гъстота на отглеждане 4500 р/дка при неполивни и 6500 р/дка при поливни условия.

Предлагани разфасовки: пакетаж 1кг.- 5.16лв./бр.

                                           чували 25кг.- 4.80лв./кг.