СОРТОВИ СЕМЕНА - СОФИЯ АД

Тел.: (02) 983 1393, E-mail: sortovi_semena@yahoo.com